fatheroflove-bulgaria.com

Agape

Говорител: Различни
Презентации: 23
Представено: Март 03, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Историята на юдейската и християнската религия са пълни с примери за това как Библията е тълкувана неправилно.  Кои са принципите, които ни дават сигурност, че разбираме правилно нейните вести към нас днес?

Представено: Септ 04, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Изисква ли Бог смърт за греха? Той ли е конституирал смъртна присъда, за да накаже онези, коит престъват против Него? Дали Исус е умрял, за да задоволи смъртната присъда на Своя Баща? Ако това е вярно, тогава Бог е убил собствения Си Син, за да задоволи смъртния Си указ и това се предполага, че ще ви накара да Го обичате. Разкривате ли проблем тук?

Представено: Септ 07, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Почти целият християнски свят вярва, че Бог лично ще унищожи нечестивите; те вярват, че Той ще ги изхвърли като непотребни. Бихте ли изхвърлили нещо, за което сте платили милиарди долари? Бихте ли смазали и унищожили нещо, за което сте платили безкрайна цена, за да го съхраните? За да отговорим на тази въпрос, трябва да помислим върху цената на спасението. Цената за спасението ни се измерва с любовта на Бог към Неговия Син. Любовта между тях и платената от тях цена определя стойността на това, което са платили, за да ни спасят. Когато осъзнаете пълната цена, ще знаете, че Бог не би могъл да изхвърли грешниците, но с безкрайна скръб и, уважавайки избора на нечестивите, Той им позволява да получат решението да Го отхвърлят. Вижте любовта на Бога и Неговото страдание, за да ни спаси, и осъзнайте, че Той никога не би смазал или унищожил някого, който е толкова скъпоценен за Него.

Представено: Септ 28, 2018
Говорител: Adrian Ebens

В евангелието на Матей е записана една от най-великите проповеди, които някога са били проповядвани. Това е една проповед проповядвана от Исус Христос. В нея Той ни казва до обръщаме другата буза и да обичаме враговете си, за да можем да бъдем деца на нашия небесен Баща. Така ставаме деца на Бога - когато обичаме онези, които ни се противопоставят.

Представено: Ноем 10, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Точно преди Илия да бъде отведен в небето, Библията ни казва, че той е поразил огън от небето два отряда от по 50 души и техните военначалници. Когато учениците на Исус дойдоха при Него, разочаровани от някои самаряни, които не се отнасяха правилно към своя господар, те цитираха примера на Илия, който свалил огън от небето, за да ги унищожи. Отговорът на Исус ни разкрива нещо дълбоко за характера на Бога. Лука 9: 54-56 54. Като видяха [това] учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? 55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси]. 56 И отидоха в друго село. Дали по този начин Исус смъмри действията на Илия, както и учениците Си? Тази презентация изследва тези неща, за да разкрие любящия характер на нашия Отец на небето.

Представено: Ноем 16, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Бихте ли изгорили безразсъдното си дете до смърт след десетилетия на непокорство и зло? Как е възможно така да закоравим сърцата си, че да повярваме, че Бог, който твърди, че е любов, ще изгори нечестивите и децата им, живи в агонията на ада? Със сигурност е вярно, че нечестивите ще умрат в агония и болката от вътрешното им мъчение ще накарат физическото им страдание да изглежда незначително. В това видео ще научите истината за ада и какво причинява интензивното страдание. Тя не произлиза от нашия нежен небесен Баща, а от закоравените сърца на грешните хора.

Представено: Ноем 14, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Ако Бог е любов, тогава защо заповяда грешниците да бъдат убивании с камъни в Стария Завет? Особено като се има предвид, че това е практика, която идва от Египет. Изход 8:26. Има много повече в тази история, отколкото мнозина разбират, и ни разказва много за това как Бог се занимава с греха и ни разкрива Своята нежна милост и любов към грешника.

 

Говорител: Gary Hullquist

За да може хората да осъзнаят нуждата си от покаяние, те трябва да видят своето грешно състояние. Библията е огледало на грешниците, за да покаже истинското им състояние. Грешният човек четейки Библията, ще си представи, че Бог се държи като самият него в справянето при кризисни ситуации. Когато хората изпитват търпението на Бог, ние сме изкушени да мислим, че Той ще се разгневи. Библията е написана по начин, който може да отразява нашето естествено мислене, но това е за да ни покаже греха ни. Когато се осъзнаем за живота на Исус, когато Той дойде на земята, ние наистина можем да схванем какъв е Бог и едва тогава сме в състояние да разберем, че преди това сме си въобразявали, че Бог е като нас - този, който се ядосва и екзекутира злите хора. Ако осмислим добре това, което ни разкрива този епизод, ще ни бъде по-лесно да разберем останалите.

Говорител: Adrian Ebens

Какво означава да имаш в теб страх от Бога? Повечето хора мислят че Бог ще ги унищожи, ако не му се подчинят. Ако искаме да видим какъв е Бог, трябва да погледнем към Христос и да получим картина на страха от Бога, когато Исус очисти храма. Ако разгледаме внимателно тази история, можем по-ясно да разпознаем, че страхът от Бога е убеждението за греха, което ни кара да видим любовта и грижата на Бога към нас. Бог никога не иска да ни навреди. Той не иска никой да загине. Ако знаем, че Бог е милостив, когато нежно ни показва нашите грехове и ние се чувстваме претоварени от страх, можем да знаем, че Бог не е против нас и Той не иска да ни навреди, а просто да бъдем освободени от нашите грехове. Виж и живей.

Говорител: Gary Hullquist

Какво означава за Господ да се гневи? Нека погледнем към Исус, за да определим Божия гняв, защото Той е пътят към Отца. Когато Исус застана пред лидерите на Израил и им каза, че са лицемери, той със сигурност е ядосан. Кулминацията на този гняв? Матей 23:37-38 37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 38 Ето, вашият дом се оставя пуст. Това причинява на Господа невероятната скръб, за да може най-накрая да позволи на неговите непокорни деца да вземат решение да Го отхвърлят. Гневът на Господа е да напусне къщата на нечестивите, да стане пустиня, като същевременно преживява страшна скръб. Думата гняв на еврейски език е aph и означава бързо дишане през носа. Тя може да бъде или гняв, или мъка, или и двете. Зависи от това как виждате Бога. Когато видите библейския смисъл на гняв, сърцето ви ще се изпълни със скръб към нашия Отец за всичките страдания, които е претърпял поради нашите грехове. Нека Му позволим да ни събере или ще остане домът ни пуст, за да може змията да дойде и да унищожи?

Говорител: Adrian Ebens

Как да примирим избиването на народите от Израил с меча срещу Христовите думи? ...всички, които убиват с меч, от меч ще загинат. Не само мъже, но и жени и деца. Втор. 2:34 В онова време превзехме всичките му градове, и във всеки град изтребихме мъжете, жените и децата; не оставихме да оцелее ни един. Израилтяните наистина ли са били в унисон с Божия характер? Защо редовно се страхуваха, че Той ги е извел в пустинята, за да ги убие? Дали дълбоката тъмнина, която падна върху Авраам, по някакъв начин е свързана с вземането на меча, за да спаси племенника си и семейството си? Дали убийството на сихемите от Леви и Симеон някак си влияело на обрека на Израел да унищожи напълно техните врагове? Използването на меча от Израел е напълно извън характера на живота на Христос в Новия Завет. Как да съгласуваме това явно противоречие?

Говорител: Gary Hullquist

Значението на венеца от тръни върху главата на Исус носи много по-дълбок смисъл, отколкото повечето си представят. Когато Адам съгрешил, земята произвела тръни като отговор на греховността му. Библията ни казва ясно, че когато хората съгрешават, земята се осквернява и бунтът, който е в човека, създава натиск върху земята, докато не избухне и причини разрушение. Принципите в тази презентация са жизненоважни за правилно разбиране на много от историите в Библията. Земята също е осквернена под жителите си, Защото те са престъпили законите, Промениха наредбата, премахнаха вечния завет. Исая 24:5 И все пак, въпреки цялата тази греховност, засягаща земята, Христос задържа възможно най-дълго този ефект и е като да носи венец от тръни, докато Той стене и страда от тежестта му. Рим 8:22.

Говорител: Adrian Ebens

Кой е този, който контролира смъртта? Мнозина смятат, че Бог е този, който контролира смъртта, но Библията казва, че Сатана е този, който има силата и господството на смъртта. Смъртта е враг на Бог и Бог не се нуждае от Неговите врагове, които да му помогнат да прекрати голямата полемика. Той не обрича хората на смърт, използвайки принцип директно противоречащ на Неговото управление.

Говорител: Gary Hullquist

Исус каза; „Ако спазвате Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми; както аз спазвам заповедите на Моя Баща и пребъдвам в Неговата любов.“ Какви са заповедите на Неговия Баща? В най-горната част на списъка са 10-те заповеди. Исус спази Десетте заповеди, включително и тази, която каза, че няма да убиваш. Исус никога не е убивал никого и по този начин Той е демонстрирал или е изпълнил значението на закона. Няма да убивате. Някои хора казват, че тази заповед трябва да казва „Не прави убийство“ и че съдебното умъртвяване е законно. Исус обаче никога не е правил това. В това представяне изследваме внимателно шестата заповед и какво означава тя.

Говорител: Adrian Ebens

Какъв е смисълът на притчата, която Исус разказа за Богатия човек и Лазар? Наистина ли ни учи за вечно изгарящ ад, където грешниците могат да поискат вода от светии на небето? В този епизод ние изследваме значението на думите на Исус в светлината на останалата част от Библията.

Говорител: Gary Hullquist

Дали Божиите свети ангели наистина убиват хората? Как да разберем историята на ангела, който порази 185 000 асирийски войници? Христос наистина ли говори с думите „Тези хора трябва да умрат засега, отидете и ги екзекутирайте!“ Скри ли Исус тази част от характера на Бог, когато дойде на тази земя? Исус никога не е екзекутирал никого, докато е тук. Ако екзекуцията на хора е част от Неговия характер, тогава защо Той не е разкрил това, докато е бил тук, на земята? ...защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Лука 9:55 Йоан 14:9 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?

Говорител: Adrian Ebens

Преди да продължим с разглеждането на още примери от Библията, в които изглежда сякаш Бог убива хора, трябва да преговорим и приложим някои от принципите, които установихме по-рано. Изключително просто е да се вземат изолирани части от Библията и да се съберат, за да се изгради един казус, който унищожава истината, че Бог е наистина любящ, нежен и добър. Често ми е казвано: „Казваш, че Бог не убива хора, но Библията ни говори ясно, че Той го прави.” Ще представя един списък от текстове, които се използват, за да се докаже това. Когато се подредят един след друг, за много хора те изглеждат сякаш неопровержими...

Говорител: Gary Hullquist

Когато Бог предупреди Ной за световен потоп, използва ли Бог принуда, за да накара Ной да построи ковчег? Ако Бог е този, който лично ще удави милиони хора в потопа, не е ли заповедта за изграждане на ковчега просто заплаха. Поставя ли Бог условието „направи това или ще те убия!“ Как се различава това от мафията, която защитава хората, които правят това, което им казват, и ги подкрепя заплащане? Дали Бог би използвал манипулация, за да накара хората да правят това, което Той иска? Научете истинското значение на Потопа и как Бог наистина се е обърнал към човешката раса в милост, за да ги спаси, без да се използва каквато и да е манипулация и принуда. Научете как Исус е страдал от потопа в загубата на милиони от своите скъпоценни деца, които отхвърлиха нежните Му призиви.

Говорител: Adrian Ebens

Какво е значението на медната змия на върлината, за която пише в книгата Числа гл. 21? Защо Исус се сравнява със змията на върлината? Когато Исус страда от човечеството, ненавистта на Сатана към Христос се проявява чрез паднали хора. Това разкрива характера на Сатана. В тази история има няколко слоя. С какво е свързана историята на Моисей, който хвърлил тоягата си на земята и тя се превърнала в змия? Какво е значението на това? Защо тази тояга е използван от Мойсей за оповестяване на египетските язви? Отговорите на тези въпроси ще дадат на зрителя по-дълбока оценка на Кръста и неговото значение.

Говорител: Gary Hullquist

Едно от най-важните неща, които трябва да се знаят при разбирането на характера на Бог, е Неговият двуетапен процес на спасяване на грешника. Римляни 5:20 ни казва, че Бог прави Неговия закон да влезе в ума на човека и това увеличава осъзнаването на неговвата греховност. Когато за грешника е очевидно, че е грешен и Той се покайва, тогава може да се получи благодат. Божиите заповеди към Неговия народ да убива други народи са част от първата стъпка в двуетапния процес. За да могат хората да видят своята убийствена природа, Бог отразява обратно към тях греховни им мисли, така че те биха могли да се покаят. Как да разберем кога Бог всъщност ни говори и кога отразява нашите грехове обратно към нас за покаяние? Чрез живота на Исус на земята. Когато Бог говори като Исус, ние знаем, че това е Неговият характер. Когато Бог не говори като Исус, това показва, че той отразява човешката греховност. Това е жизненоважен принцип, който трябва да се разбере в процеса на двата завета. Първо има смърт за себе си при разкриването на греховността. Тогава има новорождение в благодатта, дадена от Бог. Когато разберете този принцип, тогава Библията ще разкрие красотата на Божия любящ характер по нов и жив начин.

Говорител: Adrian Ebens

Мойсей беше най-кроткият човек на земята преди идването на Христос. Необходимостта да води над 1 милион мрънкащи хора през пустинята го изпита до краен предел. Има някои истории за Мойсей, които ни карат да се съмняваме какво всъщност е кротостта. Заповедта да се убият 3000 бунтовници на Синай и поглъщането на Корей, Датан и Авирон ни канят да съгласуваме тези действия с живота на Исус. Какво можем да научим? Бог ли беше този, който погълна тези бунтовници? Ще съберем уликите и ще ги анализираме, за да разкрием, че всъщност Сатана е унищожил тези хора. Необходимо е търпение и внимателен анализ, но наградите си заслужават.

Говорител: Gary Hullquist

Преразглеждаме историята на Илия от по -рано в книгата. Този път с повече от инструментите, които открихме от първото ни посещение на тази най-интересна история. Историята за Илия, който отива на небето с колесница малко след като сваля огън от небето върху враговете си, изглежда е едно от най -убедителните доказателства за Божия характер, разкрит като разрушител. Думите на Исус към учениците му, записани в Библията, предоставят критична улика, която показва, че има много повече в тази история. Отделете време да съберете всички доказателства, изкушаващо да стигнете до край, съберете всички части от пъзела на тази история. Ако търсите Бог с цялото си сърце, тогава ще Го намерите и ще го намерите точно като Исус, неговият Син, който го разкри.

Говорител: Adrian Ebens