fatheroflove-bulgaria.com

Agape

Говорител: Adrian Ebens
Презентации: 7
Представено: Март 03, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Историята на юдейската и християнската религия са пълни с примери за това как Библията е тълкувана неправилно.  Кои са принципите, които ни дават сигурност, че разбираме правилно нейните вести към нас днес?

Представено: Септ 04, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Изисква ли Бог смърт за греха? Той ли е конституирал смъртна присъда, за да накаже онези, коит престъват против Него? Дали Исус е умрял, за да задоволи смъртната присъда на Своя Баща? Ако това е вярно, тогава Бог е убил собствения Си Син, за да задоволи смъртния Си указ и това се предполага, че ще ви накара да Го обичате. Разкривате ли проблем тук?

Представено: Септ 07, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Почти целият християнски свят вярва, че Бог лично ще унищожи нечестивите; те вярват, че Той ще ги изхвърли като непотребни. Бихте ли изхвърлили нещо, за което сте платили милиарди долари? Бихте ли смазали и унищожили нещо, за което сте платили безкрайна цена, за да го съхраните? За да отговорим на тази въпрос, трябва да помислим върху цената на спасението. Цената за спасението ни се измерва с любовта на Бог към Неговия Син. Любовта между тях и платената от тях цена определя стойността на това, което са платили, за да ни спасят. Когато осъзнаете пълната цена, ще знаете, че Бог не би могъл да изхвърли грешниците, но с безкрайна скръб и, уважавайки избора на нечестивите, Той им позволява да получат решението да Го отхвърлят. Вижте любовта на Бога и Неговото страдание, за да ни спаси, и осъзнайте, че Той никога не би смазал или унищожил някого, който е толкова скъпоценен за Него.

Представено: Септ 28, 2018
Говорител: Adrian Ebens

В евангелието на Матей е записана една от най-великите проповеди, които някога са били проповядвани. Това е една проповед проповядвана от Исус Христос. В нея Той ни казва до обръщаме другата буза и да обичаме враговете си, за да можем да бъдем деца на нашия небесен Баща. Така ставаме деца на Бога - когато обичаме онези, които ни се противопоставят.

Представено: Ноем 10, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Точно преди Илия да бъде отведен в небето, Библията ни казва, че той е поразил огън от небето два отряда от по 50 души и техните военначалници. Когато учениците на Исус дойдоха при Него, разочаровани от някои самаряни, които не се отнасяха правилно към своя господар, те цитираха примера на Илия, който свалил огън от небето, за да ги унищожи. Отговорът на Исус ни разкрива нещо дълбоко за характера на Бога. Лука 9: 54-56 54. Като видяха [това] учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? 55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси]. 56 И отидоха в друго село. Дали по този начин Исус смъмри действията на Илия, както и учениците Си? Тази презентация изследва тези неща, за да разкрие любящия характер на нашия Отец на небето.

Представено: Ноем 16, 2018
Говорител: Adrian Ebens

Бихте ли изгорили безразсъдното си дете до смърт след десетилетия на непокорство и зло? Как е възможно така да закоравим сърцата си, че да повярваме, че Бог, който твърди, че е любов, ще изгори нечестивите и децата им, живи в агонията на ада? Със сигурност е вярно, че нечестивите ще умрат в агония и болката от вътрешното им мъчение ще накарат физическото им страдание да изглежда незначително. В това видео ще научите истината за ада и какво причинява интензивното страдание. Тя не произлиза от нашия нежен небесен Баща, а от закоравените сърца на грешните хора.

Представено: Ноем 14, 2018
Говорител: Adrian Ebens