fatheroflove-bulgaria.com

A05 Обичайте враговете си

Част от поредица Agape

В евангелието на Матей е записана една от най-великите проповеди, които някога са били проповядвани. Това е една проповед проповядвана от Исус Христос. В нея Той ни казва до обръщаме другата буза и да обичаме враговете си, за да можем да бъдем деца на нашия небесен Баща. Така ставаме деца на Бога - когато обичаме онези, които ни се противопоставят.

Представено: Ноем 10, 2018
Говорител: Adrian Ebens