fatheroflove-bulgaria.com

 

Добре дошли в Баща на любовта! Толкова сме щастливи, че се спряхте тук. В този уебсайт споделяме с вас нашите най-добри материали относно характера на нашия милостив и обичащ Бог – и докато четете, ще разберете защо сме напълно убедени, че Той наистина е Бог на любовта. Съществува толкова много неразбиране на Божия характер – дори измежду посветени християни! Сатана е вложил най-големи усилия (и често е успявал) да накара хората да вярват, че Бог е облечен с неговите (сатанински) атрибути – качествата гняв, отмъстителност и склонност към убийство – вместо с качествата за които сам Бог ни е казал в Библията: любов, търпение и готовност за дългострадание.

“Но“, можете да попитате, „Какво да кажем за всички онези истории в Стария завет, където Бог убива и заповядва убиване?” Ние задавахме същите въпроси – защото един такъв Бог не се съотнася с Богът разкрит от Исус в Новия завет – и този когнитивен дисонанс е обезпокоителен за всеки който се опитва да разбере защо Бог е Бог на любовта.

Това което ще откриете в този уебсайт е резултат от 16 годишно търсене в опит да научим за Бог и това кой наистина е Той. Всяка книга отразява едно внимателно и задълбочено библейско изследване по съответните теми. Надяваме се че за вас това е такова благословение, както беше и за нас. Има толкова много свобода и радост в сигурното познание, че нашият Бог е наистина един Бог на любовта, и че сме обичани от Него с една дълбока любов.

Ако сте нов в този сайт, позволете ни да Ви предложим следния ред за четене (тъй като всяка книга гради на концепциите на предходните):

 

 1. Войни на идентичността

  В един свят където милиони хора търпят въздействията от чувството на малоценност, където хиляди са изтощение от простото старание да „продължават нагоре“ в едно добро изпълнение, за да бъдат оценени, и където още хиляди просто се предават пред депресията, причинена от тяхното чувство на малоценност, Бог иска да ни даде сигурност, че сме обичани и безкрайно ценни. Тази книга описва нашите “идентичностни борби” – от чувствата на малоценност и на това никога да не си достатъчен, към едно спокойно възприемане на нашата реална стойност – една променяща живота сигурност – дадена ни от Бог чрез Неговия Син.                                                                        

 2. Агапе:                                                                                                                                       Исус казал на своя ученик Филип, че небесния Отец бил точно като него в характер. Тази книга показва как това твърдение на Христос е правилно в светлината на всичкото насилие, което се появява в Писанието и особено в Стария завет.
 3. Въпроси на живота

  Решението за проблема с нашите „идентичностни войни“ е ключ за поддържане на здрави и щастливи взаимоотношения. В тази книга ще видите как войната между сатанинската лъжа за стойност чрез изпълнение срещу принципите на Божието царство за стойност чрез синовност, се е разиграла в цялата история на човечеството. Ще научите също как да приложите Божиите принципи за отношения към вашите собствени семейни отношения, за да ги възстановите и да ги поддържате.

 4. Божественият модел на живота: 

  Отношението между Бог Отец и Неговия Син, Исус Христос, както е описано в 1 Коринтяни 8:6, е ключът за разбиране на най-важните истини на Библията. Това е една семпла, но дълбока “формула”, която не само отключване библейски концепции, но и спомага за разбирането на други отношения в живота.

 5. Първородна любов: Какво ни учи Библията за истинската любов в брака? При толкова много сърдечна болка в отношенията между мъжете и жените, Първородната любов сочи назад към оригиналните отношения в Едем и ни дава някои ключове, за да направим своите бракове по-добри днес.

 6. Мъдростта на Бога: В началото Бог запланувал вселената по един много специален начин, за да подсигури близостта и интимността на Неговите сътворени деца. Научете за древната мъдрост на Бога в това как Той започнал вселената и защо.

 7. Моят Любим

  Тази книга е личната история на автора на този блог. В нея той споделя своето лично пътуване в научаването за истинския Бог на Библията и Неговия единороден Син, и каква разлика създава това познание в неговия личен живот.