fatheroflove-bulgaria.com

Преводач преобразен от "Първородна любов"

Публикувана Юли 06, 2020 от Deyan Delchev в Обратна връзка за книгата Първородна любов
Преведено от Деян Делчев
1,385 Намерени

Посветих се на превода на книжката „Първородна любов“ и се трудих в нощните часове, за да завърша работата. Скъпоценните прозрения за Словото Божие и намерението на Бога за моя брак се разгърнаха в съзнанието ми, докато работех в това преводаческо дело.

Видях как играя ролята, която врагът иска да играя в най-свещената си връзка на земята - със съпруга ми. Видях грешките, които направих - как любовта Ерос между двамата е доминирала и разрушила отношенията ни и как това предизвиква скръб в сърцето на Бога. Научих трудния урок (и ВСЕ ОЩЕ го уча) на подчинение към моя любим на земята, не за да спечеля нещо, нито дори за да спечеля одобрението и любовта на съпруга ми, а в името на признателността за това, което Бог ми даде - прекрасен съпруг, с когото мога да служа на Бога.

Каква привилегия беше за мен да науча толкова много за любовта и предаването на моето естество на Бога; да науча, че не мога да направя нищо, за да придобия красив живот ... но какво обезсърчаване бе да открия, че моите връстници, изучавайки Словото Божие с мен, не виждаха много от ценността, която откривах в тези истини. Затова се помолих за Божията мъдрост как споделям тези истини. (... разбрах по-късно, че не позволявам животът ми да бъде съобразен с тези ценни истини и затова моето свидетелство не може да даде много плод ...)

След като приключих с превода на Първородна любов, имаше нужда от корекции. Аз се обърнах за помощ към един от приятелите ми в нашата група за библейски изследвания, защото знаех, че той има способността да редактира. Той се съгласи с неохота и върна завършената книжката малко по-късно. Имаше въпрос: „Къде мога да намеря повече от тези книги?“ С голяма усмивка посочих уебсайта. Той изтегли още книги и разпечата някои от тях, за да ги изучава. През следващите няколко месеца той претърпя промяна, когато започна да разкрива ценните истини, на страниците на книгите. Библията се разкри пред него с ново значение и положителното му участие в библейските изследвания се увеличи.

Мат 10:8 - "... даром сте получили, даром давайте."

Нина Сниман, Южна Африка