fatheroflove-bulgaria.com
Автор Adrian Ebens
Публикувана Юли 16, 2020
Последно актуализирана Юли 16, 2020
Изтегляния 510

Защо се е изисквал кръста и кой го е изисквал? 

Защо кръстът е необходим за спасението ни? 

Божият гняв ли е ибл задоволен от смъртта на Неговия Син? 

Какво представлява Божията справедливост и различна ли е тя от нашата?

Защо Иисус сравнил Себе Си с окачена на прът бронзова змия?

Какво ни говори израилевото светилище за кръста?

Брошура, която представя книгата "Кръст проучен и кръст срещнат"