fatheroflove-bulgaria.com
Автор Adrian Ebens
Публикувана Юни 03, 2020
Последно актуализирана Юни 03, 2020
Изтегляния 525
Аудио изтегляния 313
Общо изтегляния 838

Защо бил изискван кръстът и

кой го е изисквал?

Защо кръстът е бил необходим

за спасението ни?

Божият гняв бил ли е задоволен

чрез смъртта на Сина Му?

Какво представлява Божията

справедливост и различна ли е от нашата?

Защо Исус сравнява Себе Си с окачена

на прът бронзова змия?

Какво ни говори израилевото

светилище за кръста?