fatheroflove-bulgaria.com

A04 Моят възлюбен Син

Част от поредица Agape

Почти целият християнски свят вярва, че Бог лично ще унищожи нечестивите; те вярват, че Той ще ги изхвърли като непотребни. Бихте ли изхвърлили нещо, за което сте платили милиарди долари? Бихте ли смазали и унищожили нещо, за което сте платили безкрайна цена, за да го съхраните? За да отговорим на тази въпрос, трябва да помислим върху цената на спасението. Цената за спасението ни се измерва с любовта на Бог към Неговия Син. Любовта между тях и платената от тях цена определя стойността на това, което са платили, за да ни спасят. Когато осъзнаете пълната цена, ще знаете, че Бог не би могъл да изхвърли грешниците, но с безкрайна скръб и, уважавайки избора на нечестивите, Той им позволява да получат решението да Го отхвърлят. Вижте любовта на Бога и Неговото страдание, за да ни спаси, и осъзнайте, че Той никога не би смазал или унищожил някого, който е толкова скъпоценен за Него.

Представено: Септ 28, 2018
Говорител: Adrian Ebens