fatheroflove-bulgaria.com

А06 Огън от небето

Част от поредица Agape

Точно преди Илия да бъде отведен в небето, Библията ни казва, че той е поразил огън от небето два отряда от по 50 души и техните военначалници. Когато учениците на Исус дойдоха при Него, разочаровани от някои самаряни, които не се отнасяха правилно към своя господар, те цитираха примера на Илия, който свалил огън от небето, за да ги унищожи. Отговорът на Исус ни разкрива нещо дълбоко за характера на Бога. Лука 9: 54-56 54. Като видяха [това] учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? 55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси]. 56 И отидоха в друго село. Дали по този начин Исус смъмри действията на Илия, както и учениците Си? Тази презентация изследва тези неща, за да разкрие любящия характер на нашия Отец на небето.

Представено: Ноем 16, 2018
Говорител: Adrian Ebens