fatheroflove-bulgaria.com

Животопроменяща светлина просия от Христовия кръст

Публикувана Юли 09, 2020 от Deyan Delchev в Избрани части от книги
Преведено от Деян Делчев
601 Намерени

Приятелят ми Андрей ме помоли да слушам аудиокнигата Кръст изследван и кръст срещнат и бях невероятно благословена. Ако все още не сте я слушали или рочели, МОЛЯ, направете го!! През моите 20 години християнство, по-ярка светлина никога не е светела от Христовия кръст. По-долу е свидетелството на Андрей, който насърчаваше друг брат да слуша също аудиокнигата, което получих разрешението му да споделя, тъй като той изложи и моите мисли в думи ...

„Както стана въпрос в разговора ни снощи, тук е приложено една книга, която е задължителна за слушане / четене. Моето лично свидетелство за уважението на тази кратка книга е, че това е единственото най-ясно / мощно / трогателно изложение на Христос и Него, разпнат, и характера на Неговия Баща, което някога съм чел / чул ... и откакто попаднах на тази вест миналата седмица, аз лично преживях приближаване към Бога чрез Неговия Син до нови нива и интензивност - както и по-ярко осъзнаване на близостта на Второто пришествие на Христос. Накратко, не мога да възхваля достатъчно Бог за това откровение на истината и не искам нищо повече освен и други да изпитат същите изобилни благословии като тези, които преживях аз. Моля се да успеете да намерите малко спокойно молитвено време тази седмица, за да влезете в това и да размишлявате върху онези неща, които ще чуете / прочетете. “ И двамата сме толкова благодарни на брат Ейдриън, че позволи на Бог да го използва за споделяне на толкова красиви откровения. Слава на нашия Небесен Отец за вярното благославяне на Неговите деца с все повече и повече светлина, докато вървим по светлината, която ни е дал, правейки нашите пътеки „като греещото слънце, което свети все по-светло до съвършения ден“. (Пр. 4:18)

Сабрина, Канада