fatheroflove-bulgaria.com

Мъдростта на Бога обяснява подробно релацията Отец - Син

Публикувана Юли 08, 2020 от Danutasn Brown в Обратна връзка за книгата Мъдостта на Бога
Преведено от Деян Делчев
444 Намерени

Прекарах много време с тази книга, превеждайки я на тайландски. Тя обяснява подробно значението на връзката Отец - Син като модел на връзката за всички създадени същества във Вселената. Защо Бог е създал Вселената чрез Сина Си? Защо трябва да преминем през Сина, за да се приближим до Отца? Защо Христос е Божията мъдрост? Защо управлението е на раменете на Христос (Исая 9:6)?

Това не са едни спекулативни въпроси, за задоволяване на любопитството ни. Това са неща, които Бог иска да разгледаме. Отговорите ми помогнаха много за моя мир, тъй като ми позволиха да почивам все по-пълно в моя Господ Исус Христос и чрез Него да възхвалявам и почитам Моя Отец в дух и истина (а не в объркване и съмнение). Исус никога не почита Себе Си, Той прави само онова, което Неговият Отец би желал Той да прави. Както дете подражава на родителите си, така и ние можем да имитираме доверието и вярата на Христос, който единствен знае във всички безкрайности как Бог, Неговият Отец, е любов.

В тази книга се намират големи прозрения за ръководството и подчинението, благословението и честта, както са представени от Бог Отец и Неговия Единороден Син. Духът на идеалното подчинение на Исус ни е нужен. Искаме да влезем в техните съвършени отношения, за да можем да имаме благословени отношения с хората, с които общуваме в живота си. „Всичко ми е предадено от Моя Отец; и никой не познава Сина, освен Отец; никой не познава Отец, освен Сина и онзи, на когото Синът ще го разкрие“ (Матей 11:27). С това разбиране ние може да сме част от Небесното семейство, да участваме в светите приятелства и връзки на ангели и да предаваме светлина и живот на тези около нас.

Това не е просто духовен идеализъм. Бог ни показа принципите как трябва да се отнасяме един към друг в човешката история, за разлика от Сатана, който отказал да приеме такава система и смята, че стойността на индивида трябва да бъде в това колко успешен е той в постигането на собствената си воля. Той отказал да признае, че цялата доброта и истина и живот идват от Отец (Яков 1:17). Вместо това той искал да намери стойност в собствените си способности и таланти, само за да се окаже в края празен. Именно неговият паднал ум е наследен в нашата плътска природа - урок, който човек често научава прекалено късно.

Авторът продължава да описва как принципите на двете царства (Божието и Сатанинското) се развиват на земята. Нимрод е първият строител на град, великият воин, който чрез силата на собствената си воля изгражда Вавилон и кара хората да го почитат. Той е първият, който има държавно правителство като диктатор, управляващ територия; а не племенното управление, основано на вожд като глава на семейство, което е всичко, съществувало преди него. Последствията от неговите действия щели да бъдат драматични и далеч достигащи. В отговор Бог призовава Авраам, бащата на вярата, заедно със своята любяща съпруга да излезе от Вавилон и да възстанови святото семейно управление, което отразява и почита Бог.

В тази книга се намират семената и генезисът на много от другите книги. Вярвам, че можете да разберете добре вестта на автора, като прочетете първо тази книга. Ето защо реших от всички книги, които бих могъл да избера да преведа, да започна първо с нея. Бъдете изобилно благословени, както бях и аз.

Дани Браун, Банкок. Тайланд