fatheroflove-bulgaria.com

Дълбоко личностно въздействие

Публикувана Юли 07, 2020 от Deyan Delchev в Обратна връзка за книгата Агапе
Преведено от Деян Делчев
579 Намерени

Книгата Агапе оказва дълбоко лично влияние върху живота ми. Чувствам нежното присъствие на моя Спасител, който ме привлича към нашия Отец. В същото време мракът и лицемерието, които са в основата на настоящия ми религиозен опит, са увеличени както никога досега. Тясната порта, която малцина намират; Мат 7:14 стои пред мен и виждам сълзите на моя Господ и чувам тихия Му глас да казва, "ела при мен."

Изх. 20:13: "Не убивай."

Йоан 17:3 И това е вечен живот, да познаят Тебе ...

Йоан 14:9: „Иисус му каза: Толкова време съм с вас и още ли не ме познавате? ......... онзи, който е видял Мен, видял е Отца; .. ....

"Откр. 14:1:" .... Агнецът ...... сто четиридесет и четири хиляди, ...  с името на Неговия Отец, написано на челата им. "

Ето няколко фрагмента от книгата, които ще предизвикат всеки честен търсач истината.

Джон Пенман. Австралия

„Религиозните водачи на Израил имаха криза. Греховете им бяха изложени и те трябваше да насочат вниманието на хората към „незаконните“ практики на Христос; затова те Го представиха като воюващ с Мойсей и по този начин грешник, достоен за смърт. Христос направи умилостивение за тях в съзнанието им, не в смисъла на Евангелието, а чрез духа на ревност и отмъщение, който беше удовлетворен в тяхното хитро дело чрез огъналия се Пилат. Техните атрибути на гняв и омраза към Христос бяха само-осветени, чрез проектирането им върху Бога, представяйки Христос като ударен от Бога и наскърбен."

„Когато християните се надигат с привидно праведно възмущение, обявявайки на света, че Бог ще унищожи бунта на грешните хора с тържествени тонове на предполагаем „свят гняв“, има съвсем реална вероятност тази форма на лично умилостивение да бъде подобна на тази на Каяфа. Той открива себеправедността си чрез самозадоволяването на желанието да видиш другите като по-достойни за смърт, отколкото самите те да бъдат измъчвани и убивани. В случая с Христос, това умилостивение на еврейските водачи беше насочено към праведен човек. подобен е случаят с Каин и Авел. Авел смущаваше съвестта на Каин и неговите призиви към Каин аправиха Каин грешен. За да намери лично умистивение, Каин пожертва брат си и го уби. В случая с Христос еврейските водачи заглушиха гласа на Този, Който смущаваше съвестта им, а също и убиха двамата разбойници, които те възприеха като по-малко достойно от тях самите “.

"Много християни могат да намерят фалшиво умилостивение в удовлетворението от това да знаят, че разбойници, крадци и всички неморални хора ще бъдат изгорени в пъкъла докато те отиват весело към небето. Те също могат да използват тази плътска логика, за да заглушат гласа на съвестта, идващ от праведния живот на друг вярващ. Концепцията за изкупление е заседнала между Христос, който сякаш поема тяхната вина, и онези, които смятат за нечестиви, получаващи наказанието, което те считат за достойно. Чуждият огън на това Евангелие може само повърхностно да успокои разтроената съвест за греховете на човека."

"Човекът, който е послушен на Божието Слово и воден от Духа, ще различи духовното значение на думите на Исус, докато човекът в плътта очевидно ще има потвърдени собствени идеи .......... Първата работа на Евангелието е да осъди хората за греха. Това убеждение за греха често изявява скритото в сърцата ни. Лука 8:17, Марк 4:22, Лука 12: 2. Това е целта на божественото огледало на Закона, тъй като всички имаме грях, който не осъзнаваме, не приемаме, потискаме или не разбираме пълното му значение. Откровението за греха в умовете на хората изисква най-пълните усилия на Божията Мъдрост. "И когато Той дойде, ще укори света за грях, за правда и за съд: Йоан 16:8. "Блажени са бедните по дух; защото тяхното е царството небесно. Блажени, които скърбят; защото ще бъдат утешени. Матей 5:3-4 "

"Христос като Божието Слово ни говори по начин, който разобличава нашето мислене и желания. "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. (Евреи 4:12) Когато хората използват някои твърдения на Исус, за да докажат, че Бог измъчва и изгаря хората живи, в действителност това разкрива какво наистина мислят за Него Когато се въведат други твърдения, които показват, че Христос не е насилвен и не убива хора, и въпреки това заявява, че е точно като Неговия Баща, тогава ние сме поставени в положение, в което трябва да направим избор."