fatheroflove-bulgaria.com

1. Нашият Баща

Публикувана Яну 04, 2018 от Adrian Ebens в Мъдростта на Бога
Преведено от Деян Делчев
1,008 Намерени

Веднъж при Исус дошли последователите Му и Го замолили нещо много важно:

Лука 11:1 И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици.

Отговорът на Исус ни казва най-важното нещо, което трябва да знаем за Бога. Молитвеният акт представлява един стремеж за говорене и общуване с Бога. Името, което Исус използвал за Своята първа референтна точка, говори за сърцевинната идентичност на Бога и това кой е Той. Ето как Исус ни казва да се обръщаме към Бога, когато се молим.

Лука 11:2 А Той им каза: Когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата

Отче наш. Над всичко друго, което може да си мислим за Бога, Бог е преди всичко (и най-вече) Баща. Това семпло описание ни казва много за Бога. То ни казва, че преди всичко друго Бог е едно същество на отношенията. Той иска да се обръщаме към Него с понятия, които изразяват отношения. Понятието Баща не говори единствено за способности и сила, но говори също и за Неговите отношения и връзки с вселената. Той е Бащата, или източникът на всичко. А какъв точно Баща е Бог?

Когато веднъж Мойсей говорел на Бога, той помолил Бог да му разкрие славата Си, или онова, което е най-специално при Бога. Ето какъв бил отговорът на Бога:

Изход 34:5, 6 И ГОСПОД слезе в облака, застана там до него и провъзгласи Името ГОСПОД. 6 ГОСПОД мина пред него и провъзгласи: ГОСПОД, ГОСПОД, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и многомилостив, и истинен.

Забележете какво разкрил Бог на Мойсей. Той говорил за Своя характер. Това е най-славното нещо при Бога – Неговият характер. Той е милостив, благодатен, търпелив, изобилстващ с доброта и истинност. В света, в който живеем, тези характеристики се срещат много рядко и когато ги открием в другите (по време на личното ни преживяване с тях), повечето от нас оценяват това по един дълбок начин. Апостол Йоан сумира характера на Бога, казвайки:

1 Йоан 4:8 Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов.

Бог е един любящ Баща, който е дълбоко загрижен за всичките Си творения. И колко обширно е това Негово творение? Библията ни казва, че Той е Бащата на цялото небе и на цялата земя.

Еф. 3:14,15 Поради това аз прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Иисус Христос, 15 от когото носи името си всеки род на небесата и на земята,

Цялата вселена принадлежи на нашия небесен Баща и всеки в тази вселена е част от Неговото семейство. Можем да бъдем изкушени да си мислим, че при толкова много хора, Бог не би могъл да мисли за всеки и в такъв случай все някой би бил забравен, но чуйте внимателно какво казва Исус по този въпрос.

Лука 12:6, 7 Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога. 7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте, вие сте по-скъпи от много врабчета.

Бог не забравя никога. Той знае всичко за нас и е дълбоко заинтересуван от живота ни; от нещата, които вършим, и от това, което мислим. Всъщност, Той никога не престава да мисли за нас.

Псалом 40:5 ГОСПОДИ, Боже мой, много са чудесата, които си извършил и Твоите мисли за нас не могат да се изредят пред Теб. Ако бих поискал да ги разкажа и за тях да говоря — те са твърде много, за да бъдат изброени.

Той има специални планове за нас и мечтае за това, какви бихме могли да станем.

Ер. 29:11 Знам плановете, които имам за вас, заявява ГОСПОД, планове да ви направя да просперирате, а не да ви нараня; планове да ви дам надежда и бъдеще. (Нов Международен Превод)

Всяко добро нещо, което имаме е дошло от Него.

Яков 1:17 Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.

Най-прекрасният израз на чувствата на Бога към нас, е казаното по време на кръщението на Неговия единороден Син - Исус. Ето какво казал Той:

Мат. 3:17 И ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.

Бог обичал Своя Син като човешко същество. Той бил много доволен от Него. Великата част на това преживяване е, че, когато припознаем Исус и като Божия Син, можем да преживеем същото това приемане.

Еф. 1:6 За похвала на славата на Своята благодат, с която ни е направил приети във Възлюбения Си. (Версия на крал Яков)

Ще изследваме много повече за ролята на Исус и защо Той е дошъл на земята, а също и защо имаме нужда да бъдем приети чрез Него. Но ключовата идея, на която трябва да наблегнем тук е тази, че Бог е един любящ и нежен Баща, който е дълбоко загрижен за нас и е заинтересован от всеки аспект на живота ни.